fbpx

การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำราญ

ขอเชิญให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำราญ ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งได้มีการร่างเทศบัญญัติจำนวน 9 ฉบับดังนี้

1.ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ….

2.ร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน พ.ศ….

3.ร่างเทศบัญญัติสระว่ายน้ำ พ.ศ…..

4.ร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุนัข แมว พ.ศ….

5.ร่างเทศบัญญัติแต่งผม พ.ศ….

6.ร่างเทศบัญญัติสุสาน พ.ศ….

7.ร่างเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ….

8.ร่างเทศบัญญัติตลาด พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ….

9. ร่างเทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *