fbpx

ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสำราญ โดยนายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ