fbpx

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ระงับเหตุอัคคีภัย

วันที่ 25 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย นำรถดับเพลิง 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ดับไฟออกระงับเหตุไฟไหม้กองไม้และหญ้าแห้งใกล้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย หน่วยงานที่สนับสนุนรถดับเพลิง จากเทศบาลเมืองยโสธร 1 คัน , เจ้าหน้าตำรวจสภ.เมืองยโสธร , อาสาสมัครมูลนิธิสว่างร่วมใจ