fbpx

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 22

บรรยากาศวันแรกของการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองยโสธร