fbpx

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง