fbpx

ทำบุญพิธีบูชาศาลพระภูมิและเลี้ยงพระเพล

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญทำบุญพิธีบูชาศาลพระภูมิและเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรเทศบาลตำบลสำราญ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร