fbpx

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ้านบ่อ (ป่าแก) ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร