fbpx

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินโครงการ เยี่ยมเสริมพลังชุมชนต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสำราญได้ต้อนรับคณะทีมติดตามและประเมินโครงการ เยี่ยมเสริมพลังชุมชนต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในการปฏิบัติตามกฏหมายจราจร การสวมหมวกนิรภัย 100 % นำทีมโดยนายวิทยา เพชรรัตน์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ