นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน

นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ ๓ (โซนร้อน) “โพดุล” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาต่อเนื่องหลายวัน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ถนนชำรุดสาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมต่อไป