ข่าวประกาศจากหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเ …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยสันป่าตอง ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 2-บ้านสว่าง หมู่ที่ 7

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้า …

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยสันป่าตอง ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 2-บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 Read More »

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำราญ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากและ …

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำราญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

ขอเชิญร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/pub/256005_2.pdf http://www.dla.go …

ขอเชิญร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น Read More »