fbpx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในเขตเทศบาลตำบลสำราญ

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในเขตเทศ …

ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในเขตเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสำราญ นำ …

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Read More »

ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสำราญ โด …

ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก Read More »

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลสำราญ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2 …

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย …

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) Read More »

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 22

บรรยากาศวันแรกของการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบ …

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 22 Read More »

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบั …

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 Read More »