โครงการ/กิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุ …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรร …

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” Read More »

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรร …

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร Read More »

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10

วันที่ 29 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อม …

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10 Read More »

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบวาตภัยและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 49 หลังคาเรือน

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตร …

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบวาตภัยและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 49 หลังคาเรือน Read More »

เทศบาลตำบลสำราญมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เทศบาลตำบลสำราญมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ …

เทศบาลตำบลสำราญมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) Read More »

โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19)

วันที่ 16 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงกา …

โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) Read More »

เทศบาลตำบลสำราญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างและภาคีเครือข่าย อสม. ในพื้นที่คุมเข้มและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

วันที่ 9 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่ …

เทศบาลตำบลสำราญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างและภาคีเครือข่าย อสม. ในพื้นที่คุมเข้มและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) Read More »