พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกิจกรรมรณรงค์งานป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญร่ว […]

Continue Reading