fbpx

โครงการ/กิจกรรม

ต้อนรับคณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยโสธร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลสำราญ นำ …

ต้อนรับคณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยโสธร Read More »

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสำราญ นำ …

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Read More »

ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสำราญ โด …

ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก Read More »

การให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โค …

การให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ Read More »

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนาบริเวณหลังหมู่บ้านสุขสำราญ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ได …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนาบริเวณหลังหมู่บ้านสุขสำราญ Read More »

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บฟางอัดก้อนขนาดใหญ่

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. งานป้องกันและบรรทาส …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บฟางอัดก้อนขนาดใหญ่ Read More »

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ระงับเหตุอัคคีภัย

วันที่ 25 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเ …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ระงับเหตุอัคคีภัย Read More »

มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบั …

มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย) Read More »

เทศบาลตำบลสำราญ ร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดชัยมงคล บ้านสำราญ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสำราญ ร่วมกันทำความสะอา …

เทศบาลตำบลสำราญ ร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดชัยมงคล บ้านสำราญ Read More »