กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญร่ว […]

Continue Reading

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.สำราญ (ศปส.ทต.สำราญ) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญได้ดำเนินการจัดโ […]

Continue Reading

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประจำปี งบประมาณ 2562

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ ได้ดำเนินการจัด […]

Continue Reading