fbpx

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสำราญได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก …

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปี 2563 Read More »

โครงการนายอำเภอชวนเข้าวัด ” จังหันเช้า…เข้าพรรษากับนายอำเภอ” ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญร่วมโครงการนายอำเภ …

โครงการนายอำเภอชวนเข้าวัด ” จังหันเช้า…เข้าพรรษากับนายอำเภอ” ประจำปี 2563 Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประช …

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุ …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 Read More »

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรร …

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” Read More »

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรร …

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร Read More »

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10

วันที่ 29 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อม …

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10 Read More »

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบวาตภัยและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 49 หลังคาเรือน

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตร …

มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบวาตภัยและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 49 หลังคาเรือน Read More »