fbpx

รัตนา คำนนท์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงก …

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลสำราญฯ ประจำงวดปีงบประมาณ 2563

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลสำราญ ประจำงวดป …

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลสำราญฯ ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 Read More »

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุ …

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบใบรับรองการกักตัว

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบ …

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบใบรับรองการกักตัว Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พ …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ Read More »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสำราญดำเ …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ประสบภัยโควิด -19

เทศบาลตำบลสำราญนำโดยคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนัก …

ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ประสบภัยโควิด -19 Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบ …

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) Read More »