fbpx

เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-10_15-50-26_winscan_to_pdf

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ครั้งที่ 1

 ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564