fbpx

ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตลาดนัดน่าซื้อ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ตลาดคลองถมพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.40 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสำนักงานปกครองจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตลาดนัดน่าซื้อ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ตลาดคลองถมพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ