fbpx

จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ณ จุดตรวจหน้าบริเวณวิทยาลัยเทคนิคยโสธร