ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยสันป่าตอง ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 2-บ้านสว่าง หมู่ที่ 7

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยสันป่าตอง ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 2-บ้านสว่าง หมู่ที่ 7ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ