กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ สำนักปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน ป่าช้าบ้านสำราญ และ บ้านพักนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ