กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางจังหวัดยโสธร ณ ด้านข้างอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลสำราญ