มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10

วันที่ 29 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งผู้นำท้องที่ มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 2 หลังคาเรือน ณ บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

———————————————————————-

จัดโดย #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ #สำนักปลัดเทศบาล
ภาพและข่าว #งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล