พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญร่วมแรงร่วมใจตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ

โครงการ/กิจกรรม

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญร่วมแรงร่วมใจตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวตำบลสำราญ ในสภาวะโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและบุคคลใกล้ชิด ด้วยความปรารถนาดีจากนายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน