อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์เพื่อรับรู้ปัญหาในการให้บริการประชาชนผู้มาขอใช้บริการผ่านทางเทศบาลตำบลสำราญ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ