fbpx

โครงการอำเภอเมืองยโสธร…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสำราญเข้าร่วมโครงการอำเภอเมืองยโสธร…ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำหน่วยบริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งเพื่อพบปะเยี่ยมเยือน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป ณ วัดบ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร