โครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตำบลสำราญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนนโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันเสาร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดยโสธร (บริเวณลานข้างโรงอาหาร) โดยพื้นที่พัฒนา ณ ถนนแจ้งสนิท (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่สามแยกหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงสี่แยกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร