fbpx

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกิจกรรมรณรงค์งานป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกิจกรรมรณรงค์งานป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย หน่วยงานกระทรวงคมนาคม ประจำจังหวัดยโสธร พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลสำราญได้ดำเนินจุดตั้งตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร