พิธีทำบุญบูชาศาลพระภูมิและเลี้ยงพระเพล

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญได้ทำบุญบูชาศาลพระภูมิและเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรเทศบาลตำบลสำราญ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ