fbpx

โครงการนายอำเภอชวนเข้าวัด “จังหันเช้า…เข้าพรรษากับนายอำเภอ” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลสำราญร่วมโครงการนายอำเภอชวนเข้าวัด “จังหันเช้า…เข้าพรรษากับนายอำเภอ” ประจำปี ๒๕๖๒ นำโดยนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมคณะ ณ วัดป่าสว่างเชียงหวาง (หมู่ ๕,หมู่ ๗, หมู่ ๙)