โครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญ นำโดยท่านนายกไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ พร้อมคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดถนนตามโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ บริเวณสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคยโสธรถึงตลาดนัดคลองถม (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา)