fbpx

เดือน: ธันวาคม 2019

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกิจกรรมรณรงค์งานป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญร่ว …

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกิจกรรมรณรงค์งานป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Read More »

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เทศบาลตำบลสำราญจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทส …

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลสำราญส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ร …

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร Read More »

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่ว …

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ Read More »