fbpx

ข่าวประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื …

รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัล …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเชียงหวาง หมู่ 9 – ถนนลาดยางวัดป่าหนองคัน ตำบลสำราญ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแ …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเชียงหวาง หมู่ 9 – ถนนลาดยางวัดป่าหนองคัน ตำบลสำราญ Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนทางหนองขี้เขียว บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 -บ้านเชียงหวาง

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแ …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนทางหนองขี้เขียว บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 -บ้านเชียงหวาง Read More »

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) เลขที่ 1/2566

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอน …

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) เลขที่ 1/2566 Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายจากบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่ …

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายจากบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ Read More »

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอน …

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 Read More »